فرصت شغلی

بیلوبا مجموعه‌ای کامل و متفاوت از گیاهان با کیفیت آپارتمانی ،فضای باز ،گلدان‌های خاص و کاربردی در سایزهای بسیار متنوع است.

این گاردن سنتر با سابقه 15 ساله ،همکاران مختصص و گیاه پزشک یکی از بهترین سرویس های فروش گیاه در کشور را رائه میدهد. مسیر معرفی گیاهان در این مجموعه تا رسیدن به مقصد خرید تجربه‌ای جالب ،در قالب مشاوره‌ی فنی ،برای مخاطب به همراه خواهد داشت؛ که مخاطب را در انتخاب آگاهانه و متناسب با نیاز شرایط یاری خواهد داد. 

موقعیت های شغلی

ادمین اینستاگرام
 

تمام وقت

شرایط همکاری

بخش صندوق و ورود کالا
 

تمام وقت

شرایط همکاری

تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی
 

تمام وقت

شرایط همکاری

حسابداری
 

تمام وقت

شرایط همکاری

گیاه پزشک
 

تمام وقت

شرایط همکاری

فروش حضوری
 شیفت عصر

شیفت عصر ۱۶ الی ۲۱

شرایط همکاری

مسئول هماهنگی پروژه‌ها
 

تمام وقت

شرایط همکاری

فروش غیر حضوری
 

تمام وقت

شرایط همکاری

مدیر داخلی
 

تمام وقت

شرایط همکاری

فروش حضوری
 

تمام وقت

شرایط همکاری

معمار منظر
 

تمام وقت

شرایط همکاری