ارسال فوری گیاه کمتر از 24 ساعت و رایگان خرید بالای ۵۰۰ هزارتومان 

فیلتر شرایط نهگداری گیاهان

مراقبت
نوردهی
آبیاری

فیلتر قیمت

تومان0تومان12,850,000

شرایط نگهداری گیاه

آبیاری
مراقبت
نرخ رشد
نوردهی

فیلتر شرایط گیاهان

مراقبت
نوردهی
آبیاری

فیلتر شرایط نهگداری گیاهان

مراقبت
نوردهی
آبیاری