گیاه پزشک

گیاه پزشک

مسئولیت ها

 • مسولیت مراقبت از گونه های موجود در بیلوبا در بازدید های دوره ای
 • مسولیت پاسخگویی به مشتریان در موارد مرتبط با گیاه پزشکی

وظایف

 • آگاهی کامل از  اطلاعات فنی گیاهان و شرایط نگهداری
 • آگاهی کامل از ویژگی های متفاوت گلدان ها
 • انجام مشاوره حضوری و آنلاین به مشتریان و درخواست های  گیاه پزشکی
 • تنظیم گزارش بعد از انجام بازدید و هماهنگی جهت حضور تیم خدمات و حمل و نقل
 • هماهنگی با صندوق جهت ثبت فاکتور خدمات و ارسال به مشتریان
 • رفتار حرفه ای در تعامل با تمامی افراد تیم
 • حفظ صبوری و متانت حتی در مواقع بحرانی
 • ثبت گزارش عملکرد هفتگی طبق جدول گوگل شیت و آماده سازی گزارش هفتگی، ماهیانه و فصلی
 • هماهنگی با سایر اعضای تیم پروژه ها در راستای رسیدن به خروجی مناسب
 • ارایه گزارش روزانه به بخش پشتیبانی مشتریان

شرایط احراز 

 • هماهنگ بودن با فزهنگ سازمانی ما
 • توانایی برقراری ارتباط روشن و مختصر هم به صورت شفاهی و هم کتبی
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • آشنایی با کامپیوتر و ابزارهای گوگل
 • داشتن حداقل یکسال فعالیت مرتبط با گیاهان آپارتمانی و بیرونی 
 • تسلط بر کاربرد انواع کود، سم  و انواع خاک
 • آشنایی با گونه های مختلف گیاهی

  این نوشته در career ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.