مسئول هماهنگی پروژه ها

مسئول هماهنگی پروژه ها

مسئولیت ها

 • مسئولیت ایجاد هماهنگی بین تمامی افرادی که در یک پروژه درگیر هستند(مشتریان، اعضای تیم) 

وظایف

 • ثبت و ورود اطلاعات تمامی مشتریانی که درخواست آنها شامل گروه خدمات میشود در پلتفرم تسکولو
 • آشنایی کامل با روند انجام پروژه ها و خدمات از طریق چارت انجام فرآیندهای پروژه
 • در ارتباط بودن با مدیر پروژه ها پیرامون مسائلی که در روند انجام کارها اختلال ایجاد میکند
 • اولویت بندی انجام اقدامات لازم برای مشتریان بر حسب اهمیت مشتری و ارزش پروژه
 • هماهنگی با مشتریان در راستای دریافت و ارسال اطلاعات مورد نیاز
 • حفظ ارتباط با مشتریان تا روز بازدید و یا حضور در محل گلخانه از طریق ارسال محتوای مرتبط با درخواست آنها
 • هماهنگی با سایر اعضای تیم پروژه ها در راستای رسیدن به خروجی مناسب
 • ثبت شرح اقدامات و گزارشات پیرامون فعالیت هایی که برای مشتریان صورت گرفته، در پلتفرم تسکولو
 • پیگیری مراحل انجام کار مشتریان پروژه تا نقطه تحویل
 • اطلاع رسانی  مشکلات روندها و مشتریان با مدیر داخلی
 • ثبت گزارش عملکرد هفتگی طبق جدول گوگل شیت و آماده سازی گزارش هفتگی، ماهیانه و فصلی
 •  

شرایط احراز 

 • هماهنگ بودن با فرهنگ سازمانی ما
 • توانایی برقراری ارتباط روشن و مختصر هم به صورت شفاهی و هم کتبی
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • آشنایی با کامپیوتر و ابزارهای گوگل
 • داشتن حداقل یکسال فعالیت مرتبط با گیاهان آپارتمانی و بیرونی 
 • آشنایی با اصول اولیه مدیریت پروژه
 • حداقل ۶ ماه سابقه مدیریت یا سرپرستی یک تیم یا پروژه
 • آشنایی با اصول اولیه روابط عمومی 
 • داشتن سابقه کار  مرتبط با امور اجرایی عمرانی و یا حضور در پروژه های اجرایی فضای سبز

  این نوشته در career ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.