مدیر داخلی

مسئولیت ها

 • مدیریت و رهبری تیم‌ و ایجاد تعامل میان پرسنل
 • مدیریت و برنامه ریزی برنامه کاری هفتگی و ماهانه

وظایف

 • پیاده سازی و نظارت بر انجام فرآیندهای داخلی
 • جمع آوری گزارش پرسنل و ارائه به مدیریت
 • ایجاد هماهنگی بین افراد تیم
 • حل کردن تعارضات بین پرسنل
 • هماهنگی و برنامه ریزی نیروی های خدمات
 • هماهنگی شیفت های حضور پرسنل
 • اعلام هفتگی لیست اقلام کسری
 • پرورش روابط دوستانه با مشتریان برای افزایش وفاداری و افزایش اعتبار مجموعه
 • هماهنگی بین بخش های فروش حضوری، غیر حضوری و پروژه ها
 • جذب و آموزش نیروی جدید

شرایط احراز  

 • حداقل ۲ سال سابقه مدیریت فروشگاهی با بیش از ۱۵ نفر پرسنل
 • آشنا به امور منابع انسانی
 • حداقل مدرک کارشناسی
 • آشنایی کامل به ابزارهای گوگل

مزایا  

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی از ماه سوم همکاری
 • کمیسیون از فروش
 • تخفیف از محصولات بیلوبا

  این نوشته در career ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.