حسابداری

حسابداری

مسئولیت ها

 • مسولیت ثبت تمامی داده های مالی در سیستم حسابداری
 • مسولیت تولید گزارش های مالی بر اساس نیازهای مقطعی

وظایف

 • ثبت تمامی پرداختی ها  در سیستم حسابداری بر اساس گروه های مالی
 • برقراری ارتباط موثر با تامین کنندگان
 • بروزرسانی جدول بدهی ها به صورت هفتگی و در گوگل شیت
 • ارایه گزارش عملکرد هفتگی  بر اساس فرمت گزارش ها
 • گزارش عملکرد ماهیانه 
 • تولید لیست حقوق ماهیانه
 • انجام تمامی امور مرتبط با مالیات
 • انجام تمامی امور مرتبط با لیست بیمه
 • ایجاد آرشیو فیزیکی از تمامی فاکتور های خرید
 • ثبت گزارش عملکرد ماهیانه و در نمونه گوگل شیت

شرایط احراز 

 • هماهنگ بودن با فرهنگ سازمانی ما
 • داشتن روحیه کار تیمی و سابقه انجام فعالیت های گروهی
 • حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با حسابداری فروشگاهی
 • تسلط کامل بر امور مرتبط با مالیات و بیمه
 • تسلط کامل بر نرم افزار اکسل و گوگل شیت

  این نوشته در career ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.