بخش صندوق و ورود کالا

بخش صندوق و ورود کالا

مسئولیت ها

 • مسئولیت ثبت تمامی اطلاعات مرتبط با خرید و فروش کالا ها
 • مسئولیت بروز رسانی اطلاعات مرتبط با پرداختی های مشتریان و تامین کنندگان

وظایف

 • ارتباط موثر با مشتریان
 • به روز نگهداشتن نرم افزار فروش و استفاده از خدمات پشتیبانی همکاران سیستم
 • تعریف کالا و خدمات در سیستم 
 • ثبت تمامی فاکتور های خرید در نرم افزار فروشگاهی و تعریف کالا در سیستم دشت
 • تولید لیبل گیاهان بر اساس قالب آماده و نظارت بر نصب آنها
 • جلوگیری از ایجاد مغایرت در موجودی کالاها
 • بروزرسانی قیمت کالا ها و اطلاع رسانی به دیگر اعضا
 • تولید گزارش های درخواستی از سمت حسابداری 
 • انجام فعالیت های مربوط به فروش کالا ( فاکتور، پیش فاکتور، برگشت از خرید)
 • ارایه لیست هفتگی کسری کالا ( در صورت لزوم در زمان کوتاه تر)
 • جداسازی فاکتورهای ارسال نشده و لیست اقلام  کسری کالاهای فاکتورها
 • پیگیری واریزی مشتریان و ثبت در سیستم دشت
 • ایجاد آرشیو روزانه از فایل های ارسالی برای مشتریان مطابق با درگاه های فروش
 • همگام سازی نرم افزار سرو و  نرم افزار دشت در پایان روز
 • بستن روزانه صندوق مطابق فایل مربوطه

شرایط احراز 

 • هماهنگ بودن با فرهنگ سازمانی ما
 • داشتن روحیه کار تیمی و سابقه انجام فعالیت های گروهی
 • داشتن حداقل سابقه استفاده از  یک نرم افزار صندوق فروشگاهی و یا حسابداری بجز سپیدز 
 • مهارت عمومی کار با کامپیوتر و دستگاه های دیجیتال
 • مهارت استفاده از نرم افزار اکسل و آشنایی عمومی با فرمول نویسی 
 • توانایی ساخت آرشیو از اطلاعات و نظم در عملکرد
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • مهارت استفاده از سرویس های گوگل

  این نوشته در career ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.