گل اریکا | گلخانه بیلوبا

اریکا

مشخصات ظاهری و نحوه ی رشد گیاه اریکا:

نخل اریکا از دسته‌ی گیاهان بوته‌ای محبوب آپارتمانی است. هر ساقه‌ی جدید این گیاه بلندتر و کشیده‌تر از باقی ساقه‌ها است و برگچه‌های بیشتری دارد.نخل اریکا از طریق بذر تکثیر می‌شود و به ندرت دیده شده که پاجوش داشته باشد. این گیاه رشد طولی قابل توجهی به نسبت رشد عرضی دارد.

میزان نور و آبیاری گیاه اریکا:

میزان آبیاری نخل اریکا متوسط است و بسته به سایز گیاه/گلدان و میزان نور دریافتی از حدود هفته‌ای یک بار به بالا متغیر است.
رطوبت ثابت محیط شادابی و کیفیت رشد این گیاه را به همراه خواهد داشت، این موضوع می‌تواند از طریق اسپری روزانه‌ی آب و قرار دادن دستگاه بخور سرد در کنار گیاه انجام شود.
اریکا در دسته‌ی گیاهان کم‌نور قرار می‌گیرد و نیاز به نور زیادی ندارد؛ نور زیاد باعث ایجاد علائم سوختگی روی برگ‌های گیاه خواهد شد.

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای:

سایز کوچک: هدیه به افراد مبتدی و پرورش گیاه را از ابتدای دوره‌ی رشد آن
سایز متوسط: هدیه و پرورش گیاه متوسط
سایز بزرگ: فضاسازی

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ:

ماهی دو بار تغذیه‌ی گیاه با کود ریزمغذی
بررسی فصلی گیاه جهت عدم ابتلا به آفات رایج مثل شپشک آردالود
توجه به زیر خاک نرفتن ساقه‌ی گیاه اریکا پس از تعویض خاک و یا گلدان

ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ:

کمبود رطوبت و تشنگی، نور زیاد و یا نور مستقیم خورشید، باعث سوختگی سربرگ‌های نخل اریکا می‌شود.
آبیاری بیش از اندازه و نامنظم، ماندن ریشه‌ها در آب، شدت دمای گرم و یا سرد محیط، موجب زرد شدن/ بی‌رنگ شدن، پژمردگی و افتادگی برگ‌های این گیاه خواهد شد.

بیماری و آفات:

غرق‌آب شدن گیاه و ماندن ریشه‌های گیاه در آب باعث بروز بیماری‎های قارچی و پوسیدگی ریشه‌ی اریکا خواهد شد.
گاهی ممکن است عامل زرد و خشک شدن برگ‌های گیاه اریکا ناشی از حضور آفات خاک‌زاد مانند هزارپا، سوسک ریشه‌خوار، شپشک سپردار، و خر خاکی باشد؛ همچنین ابتلا گیاه به آفت بوته‌میری موجب سیاه و قارچی شدن ساقه‌ی گیاه خواهد شد.

راﻫﮑﺎر ﮔﯿﺎه‌پزشکی بیلوبا:

-در صورت زرد و قهوه‌ای رنگ شدن برگ‌ها، گیاه دچار پوسیدگی ریشه شده و نشان از ابتلا به قارچ دارد.
راهکار: بررسی ریشه‌ی گیاه؛ تعویض خاک و کوچک کردن گلدان گیاه با خاک مناسب در صورت از دست دادن ریشه و استفاده از قارچ‌کش.
-در صورتی که ریشه کمی آسیب دیده بود
راهکار: خاک گیاه تعویض و از قارچ‌کش استفاده شود.
-در صورت شپشک سپردار
راهکار: استفاده از سموم سیستمیک و روغن ولک
-در صورت وجود آفت‌های خاک‌زاد مثل هزارپا و خر خاکی
راهکار: استفاده از سموم تدخینی کلره یا فسفره
-در صورت سیاه و قارچی شدن ساقه‌ی گیاه و ابتلا به آفت بوته‌میری
راهکار: راه درمان خانگی ندارد.